Innholdsproduksjon

Innholdsproduksjon

Innhold opplyser og engasjerer kundene og er det viktigste grunnlaget en kunde har for å ta en kjøpsbeslutning. Roundhouse produserer rikt innhold som film og grafikk til fremvisning og interaktiv.

De fleste organisasjoner idag har en tilstedeværelse på nettet i form av websider eller profiler i sosiale medier. Denne tilstedeværelse medfører også krav til innhold, et krav som gjerne møtes gjennom opprettelse av en redaksjon eller fordeling av ansvar om innholdsproduksjon i de ulike avdelinger.
De viktigste faktorene i produksjon av innhold er kvalitet og frekvens. For enhver organisasjon er utfordringene med å opprettholde begge disse som regel store. Det er ingen vits i å produsere innhold som ikke innehar en viss kvalitet og det er uheldig om innholdet som sist ble publisert for lengst har gått ut på dato.
Dette er helt reelle problemstillinger, og det er der vi kommer inn! 

Roundhouse skal med sin kompetanse hjelpe kunder å overbringe deres budskap med fokus på kvalitet og kostnadseffektivitet i utførelsen.
Som produksjonsbyrå er vi opptatt nettop av hvordan strategi møter utførelse og de løsningene vi kan få til som best ivaretar kundens behov.
Vi produserer innhold over en rekke forskjellige disipliner, fra ren tekst til det filmatiske.

Filmproduksjon

En filmproduksjon kan i utgangpunktet ta mange former, og ofte er det kombinasjonen av en rekke teknikker som gir det ønskede resultat.
Fordi behovene til hver enkelt organisasjon er så ulike, må produksjonene også være det. Der noen har ett enkelt produkt, så har andre et stort sortiment. Der noen har stor grad av utskifting og aktivitet, har andre lengre utviklingsløp og en mer stabil produktsyklus. Disse behovene vil i stor grad bestemme produksjonsplanen man legger.

Konferanser, konserter, festivaler eller messer - de tiltrekker seg alle et informasjonssøkende publikum. Reportasjer og dokumentasjon er et ledd i informasjons- eller markedsføringsarbeidet som kan gi uttelling både under, men også i ettertid.

Eiendomsutvikler Oslo S Utvikling(OSU) har gjennom oppbyggingen av OperaKvarteret i Bjørvika vært meget bevisst på å ikke bare signalisere deres sentrale posisjon i Bjørvika, men også ta del i utviklingen av bymiljøet.
I OperaKvarteret har Roundhouse levert produksjoner rundt åpningen av Serrano's Bodega, Kunsthall Oslo og Red Bull Flugtag.

Fra vikingskip som sjøsettes til iøynefallende naturperler. byendin.no med sitt fokus på lokaldokumentasjon og informasjon kommer til live gjennom filmer som søker å gjenskape den sannfærdige atmosfæren i øyeblikket. Roundhouse produserer all foto og film.

Roundhouse sørger for foto- og filmproduksjon til svært ulike typer arrangement i både inn- og utland. Fra norske fjelltopper til karibiske øyer - ingen lokasjon har hittil vært for avsides.
Vi tilbyr komplette produksjonspakker i forutsigbare rammer. Ta kontakt for mer informasjon.

 

3D modellering og animasjon

2- og 3-dimensjonal animasjon brukes ofte i konseptuelle visualiseringer. Dette hjelper å danne et bilde av produktet som hverken tradisjonell fotografi eller tegninger kan gjengi.
I opplæring og kundeservice sammenheng kan visualisering være særlig egnet da man både kan gjenskape scenarier som er krevende å filmatisere og gi en form til det som i utgangspunktet ikke har noen. Informasjonstekniske systemer faller særlig i denne kategorien.

Animasjon er særlig egnet for innhold som er tiltenkt en lengre levetid og som gjerne vil gjennomgå flere iterasjoner i sitt livsløp. Gjennom endring av eksisterende elementer eller ved at nye legges til kan man oppdatere innholdet og sørge for at det holdes relevant.