Distribusjon

Distribusjon

Uten god distribusjon vil budskapet lett kunne gå tapt. 

Internett er selve navet i digital publisering og samtidig også drivkraften i det digitale informasjonssamfunnet. Ingen medier vokser med sammenlignbart tempo og utbredelsen er videre enn noe annet massemedium gjennom tidene.
Ettersom tilgangen til web-innhold kommer til flere av enhetene vi omgir oss med og raskere overføringsteknologier som åpner for nye plattformer og et endeløst tjenestetilbud utvikles, så blir kravene til innholdet vi serverer desto større.

Roundhouse ønsker å tilrettelegge for at enhver produksjon skal kunne skaleres og benyttes til sitt fulle potensial på tvers av alle kanaler.
For at våre kunder alltid skal ligge i forkant av utviklingen, samt oppnå maksimal utnyttelse av sine audio-visuelle produksjoner tilbyr Roundhouse markedsledende produkter innen feltene distribusjon og analyse av nettbasert video.