Om Roundhouse

Om Roundhouse

Gjennom visuell kommunikasjon kan man oppnå et holistisk syn på tjenestebildet, noe som gir dypere innsikt for alle aktørene i tjenestesystemet. Roundhouse leverer et bredt spekt av visualiseringstjenester spesielt tilpasset dette.

Enten det er i innovasjonsprosessen bak, eller i utnyttelse av tjenesten. Innsikt handler om at alle aktørene som inngår i tjenesten har en forståelse for, både hvilken verdi de vil oppnå fra den, men også deres rolle i prosessen. Her vil visuell kommunikasjon kunne spille en sentral rolle, gjennom formidling av et universalt forståelig budskap, kommunisert gjennom ulike kanaler.

Et roundhouse var i gamle dager et verksted som vedlikeholdt og oppgraderte lokomotiv gjennom deres livsløp, for så å sende dem ut i ulike retninger på linjenettet. Dette var ikke bare en kontinuerlig prosess for å forlenge lokomotivets liv – det fikk også betydelige oppgraderinger for å bli rustet til å møte forandringer i samfunnet.
 Et godt eksempel er det gamle damplokomotivet, som gjennom industridesigneren Otto Kuhler fikk et tidsriktig og fremtidsrettet design, og som TIME magazine under den store depresjonen referte til som et symbol på en ny æra for jernbanen.

I dag er det informasjon som er lokomotivet: en bærer av et budskap, gjennom innhold som tar mange former, og som sendes ut i mange ulike kanaler.
 Roundhouse er verkstedet som bearbeider informasjonen og gir den liv gjennom en produksjon som gir innholdet sin form. Vi driver en iterativ prosess med ambisjon om å utvikle og forsterke budskapet etter hvert som det selv får et livsløp.
 Roundhouse skal skape effektivt og godt innhold i en tid hvor demografi og behov endres raskere enn noen gang. Dette krever en helt annen tilnærming enn tidligere, og man jobber i økende grad på tvers av disipliner.

 

Roundhouse holder til i Tønsberg sentrum, og er en del av kompetansefellesskapet K2.

K2 er et tverrfaglig kompetansefelleskap som består av visuelle kommunikatører innen fagfeltene corporate identity, grafisk design, illustrasjon/storyboard, webutvikling, film, foto, prosjektledelse, industridesign og tekst. Tanken om at det enkle er det beste er vår drivkraft. Vi er lidenskapelige håndverkere som deler jobber, erfaring og kompetanse – og kontor, interesser og lunsj. Dette gir oss fleksibilitet og frihet, og energi til å være små når dét trengs og store når dét er behovet.

 

 

 

Roundhouse AS
Kammegaten 9
3110 Tønsberg

post@roundhouse.no