Video i digital rapport med EPUB 3

Video i digital rapport med EPUB 3

Visuelle fremstillinger «synliggjør», og er dermer et effektivt kommunikativt virkemiddel for å overbringe innholdet i en rapport.

Tradisjonelt har årsrapport vært synonymt med en tjukk blekke trykket på tykt papir komponert av relativt statiske elementer. I dag har derimot mange organisasjoner gått over til utelukkende å produsere rapporter, slik som årsrapport, i elektronisk format. Noen velger å produsere rapporter som en webside(GEStatnett) eller en applikasjon(Allianz), mens andre holder fast på dokumentformatet gjennom distribusjon av filer i pdf-format. Sistnevnte har alikevel i stor grad begrenset seg til en digital variant av papirutgaven.

eBok > webapp
Fremveksten av lesebrett som iPad, Kindle og Nook gjør at den digitale lesningen i langt større grad kan mimikkere den tradisjonelle lesningen, samtidig som man oppnår muligheten for å tillegge rikt innhold som video og lyd i et dynamisk grensesnitt.
Sentralt i dette ligger standarden EPUB, spesifikt EPUB 3, som ble endelig standard i November 2011. Denne begynner nå gradvis å støttes på flere plattformer og i flere utviklerverktøy(iBooks Author, InDesign CS6, QuarkXPress 9.2), noe som bringer en tilnærming til webapplikasjonen gjennom støtte for HTML5 og CSS3. EPUB 3 minsker altså skillet mellom eboken sin statiske komposisjon av elementer og webapplikasjonen med sitt rike interaktive innhold og dynamiske grensesnitt.

Video i rapporten
Med store endringer på funksjonssiden begynner nå altså EPUB spesifikasjonen å kunne tilby det beste av to verdener og muligheten for videoavspilling er én av grunnene til dette.
Enhver rapport skal inneha en faglig tyngde og mengde med innhold som taler til hensikten med å lage den, men nettopp den mengden kan medføre at den fort blir lagt til side. En filmatisk fremstilling av innholdet kan hjelpe til å raskt frembringe essensen i rapporten gjennom visualisering, kontekstualisering og sammenfatting av innholdet. Man kan også bruke filmatiske fremstillinger for å tillegge den økt oppmerksomhet og kredibilitet, eksempelvis ved å presentere en nøkkelperson bak rapporten eller i organisasjonen.

Over alt annet, så skal denne typen supplerende innhold være informativt for mottaker. Det igjen skal medføre en økt appetitt for kjernen i det man søker å kommunisere.

Ta kontakt for å mer informasjon om bruk av video og interaktive elementer i digitale rapporter.

 

Referanser for videre lesning:
EPUB 3 overview
Kleinfeld, S., Montgomery, K., Futato, D., 2011. HTML5 for Publishers. 5th release. [e-book] O'Reilly Media.
Adobe - What's new in CS6
QuarkXPress 9.2 Enhances ePUB and iPad Publishing
Statnetts årsrapport 2011 publisert
GE 2011 Annual Report
Allianz Annual Report as iPad App

 

av Alexander Joyce