IOTA 2012

IOTA 2012

Den intra-europeiske organisasjonen for skatteadministrasjon(IOTA) skal i 2012 holde sin generalforsamling i Oslo. Roundhouse har produsert animert grafikk til presentasjon på skjerm.

For å skape mer dynamiske overganger mellom foredragsholdere har man produsert korte animasjonssekvenser. Disse høyner også gjenkjennelsen av IOTA. Selv om vertsnasjonen Norge ved Skattedirektoratet er ansvarlig for arrangementet, så er det formelt sett et IOTA fora. Viktigheten av dette understrekes gjennom profilering av navnet og de grafiske elementene man assosierer ved dette arbeidet.

IOTA har som formål å bedre skatteadministrasjon i europeiske land, samt bidra til å styrke skattesamarbeid mellom medlemslandene. Skattedirektoratet er ansvarlig for årets generalforsamling i Oslo.
Design av Felt.

Les mer på IOTA sine nettsider.