Informasjonsvideoer om A-ordningen

Informasjonsvideoer om A-ordningen

I forbindelse med innføringen av A-ordningen har Roundhouse produsert informasjonsvideoer for UNIT4 Agresso, som et ledd i informasjonsarbeidet ovenfor ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

Fra 1. januar 2015 innføres A-ordningen for alle arbeidsgivere, noe som vil medføre endringer i både programvaretjenesten til UNIT4 Agresso, og i rapporteringsprosessene til den enkelte kunde når de skal imøtekomme de nye kravene.

Gjennom å visualisere de ulike aspektene av både UNIT4 sin programvaretjeneste, samt det offentliges krav til rapportering, har man søkt å skape bedre forståelse for hva de nye kravane innebærer, hvordan det påvirker kundenes systemer, samt hvordan leveranse av programvare vil foregå, frem mot tidsfristen 1. januar 2015.

Les mer om visualisering av tjeneste »